DE HUCHT

Contact

Stationsstraat 24

6662 BB  ELST


Tel: 0481 - 371 586 (na 15:00 uur)

Email: info@dehucht.nl

Copyright © All Rights Reserved | Privacy & Disclaimer | Gemaakt door Delphin Investments B.V.

DE HUCHT

Disclaimer


De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Herenboerderij De Hucht. Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Herenboerderij De Hucht enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Herenboerderij De Hucht kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Herenboerderij De Hucht. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Herenboerderij De Hucht is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Herenboerderij De Hucht.

Log bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. Herenboerderij De Hucht beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat Herenboerderij De Hucht enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Herenboerderij De Hucht maakt geen analyses van de IP adressen.

Veiligheid

Op de website van Herenboerderij De Hucht zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij Herenboerderij De Hucht werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@restauranthalvemaan.nl.

Gebruik van bekomen informatie

Herenboerderij De Hucht kan uw verkregen gegevens gebruiken om Herenboerderij De Hucht nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Herenboerderij De Hucht zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van Herenboerderij De Hucht bevat links naar andere sites. Herenboerderij De Hucht oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Herenboerderij De Hucht de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van Herenboerderij De Hucht heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

Herenboerderij De Hucht behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze disclaimer te wijzigen.

Privacy Policy

Herenboerderij De Hucht verheugt zich in uw belangstelling voor onze website en onze diensten. Vanzelfsprekend respecteren wij uw privacy en gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Herenboerderij De Hucht houdt zich daarbij aan de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van privacy. Hieronder is aangegeven hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverzameling en -gebruik

Herenboerderij De Hucht biedt de mogelijkheid om delen van de website anoniem te bekijken en te gebruiken. De gegevens die wij hierover verzamelen hebben enkel betrekking op het gebruik van onze site. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld het aantal bezoekers per maand, stille en drukke uren, regio’s waaruit onze site wordt bezocht en veelgebruikte pagina’s. Ook worden IP-adressen verzameld, maar deze worden niet gebruikt om individuen te achterhalen.

Voor het gebruik van bepaalde pagina’s is het noodzakelijk dat u gegevens invult bij Herenboerderij De Hucht. Uw gegevens worden dan in de database van Herenboerderij De Hucht opgeslagen. Behalve de gegevens die u invult ten tijde hier om gevraagd wordt, wordt automatisch informatie opgenomen over uw internetadres en de door u gebruikte browser (het programma waarmee u

internet binnengaat). Een en ander om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen misbruik, de website goed te laten werken op de door u gebruikte computer.